71-årig investor: Jeg ser en stor fremtid for seniorbofællesskaber

Et populært sted at bo og samtidig en god investering. Kaare Sølvsten From slog til, da han fik muligheden for at købe en bid af et seniorboligkoncept.

Et aktivt liv med træning, rejser og masser af fællesskab med andre seniorer.

Kaare Sølvsten From er ikke i tvivl om, hvilke ønsker han har for sin pensionisttilværelse.

Han har rundet de 71 år og som erfaren arkitekt med egen tegnestue gennem mange år, så ved han om nogen, hvilken væsentlig rolle boligen spiller i opsætningen af rammerne for den ideelle seniortilværelse.

I dag bor han sammen med hustruen, Birthe, i en stor lejlighed i det centrale Aarhus, men de uhyre populære seniorboliger er et interessant alternativ for parret, når de kigger lidt frem i tiden.

Derfor valgte de også at investere, da de hørte om muligheden for at blive medejere af en portefølje med flere seniorbofællesskaber gennem Koncenton. Foruden at levere et konkurrencedygtigt afkast, gør investeringen det nemlig muligt for dem på et senere tidspunkt at flytte i en seniorbolig. Som investor får man således tildelt en anvisningsret til boligerne, og dermed kommer man foran i en ellers lang og hurtigt voksende kø.

“For os er valget et godt alternativ til egen bolig. Jeg ser en stor fremtid for seniorboliger, hvor der er plads til mere fællesskab og et mere aktivt liv for seniorer. Jeg vil gerne have indflydelse på, at der kommer en større bredde i tilbuddene,”

Kaare Sølvsten From

Ventelister og seniorboom

Bredde er netop, hvad der er brug for, når det kommer til udbuddet af seniorboliger.

På landsplan findes der i dag i omegnen af 7.000 boliger i seniorbofællesskaber, men undersøgelser har vist, at efterspørgslen er mere end 11 gange højere. Det viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

I dag er der næsten 10.000 ældre på venteliste til en seniorbolig, og alt tyder på, at behovet blot vil vokse i de kommende år, når man tager i betragtning, at der i 2040 vil være 39 pct. flere danskere over 65 år, end det er tilfældet i dag.

Spørger man seniorerne, hvorfor seniorboligerne er så populære, så er svaret, at de er et godt værn mod den ensomhed, som mange ældre frygter, og mange i dag lider under.

Botilbud med mange muligheder

Kaare Sølvsten From har med sin arkitektbaggrund interesseret sig en del for de moderne botilbud til seniorer.

Her tænkes typisk i udendørsarealer til aktiviteter, motion og sammenkomster, ligesom ejendommene indrettes med eksempelvis fælles værelser, der kan udlejes til gæster, fælleshus, petanquebaner og måske et værksted eller kreativt rum.

“Vi opfatter boligerne som steder, hvor man kan opbygge et sammenhold med øvrige seniorer i nogle gode fællesarealer. Det giver eksempelvis mulighed for, at man kan lave noget kreativt, sociale arrangementer, fællesspisning og samvær i et miljø, hvor man som beboer kan vælge til og fra,” siger Kaare Sølvsten From.

Pænt afkast og exitmuligheder

Ægteparret har investeret omkring 1,2 mio. kr. i seniorboligprojektet hos Koncenton, men man kan være med fra 750.000 kr. og op, og investeringen kan komme fra både selskabsmidler, frie midler eller pensionsopsparinger. Indtil videre bor Kaare og Birthe i egen bolig, og nyder til gengæld godt af afkastet af investeringen.

“Vi havde aktier, som ikke rigtigt gav noget afkast, fordi det var relativt sikre aktier. Derfor var det interessant for os med investeringer i fast ejendom, som vi ikke selv skal passe,” siger Kaare Sølvsten From.

En anden fordel ved Koncentons investeringskoncept er muligheden for løbende at træde ud af investeringen. Selvom boliginvesteringer ofte løber over flere årtier, har man som investor i Koncenton løbende exitmuligheder.

“Det betyder meget for os, for vi skal jo ikke have Koncenton og boligerne med os i graven. Vi skal have lidt at bruge undervejs i de kommende år,” siger Kaare Sølvsten From med et smil.

Stor interesse hos Koncenton

Hos Koncenton mærker man stor efterspørgsel efter seniorboligerne. I 2019 lancerede man efter grundig forberedelse det første seniorboligprojekt, hvor der også investeres i tre-fem seniorbofællesskaber med en samlet projektsum på mere end 500 mio. kr.

Interessen var fra begyndelsen stor, og projektet blev hurtigt fuldtegnet med 130 investorer, der investerede 200 mio. kr. i egenkapital.

“Vi kunne virkelig mærke en stor interesse fra investorernes side, og det bekræftede egentlig bare det, vi vidste. At der er et kæmpe behov for seniorboliger i Danmark,” siger partner i Koncenton Oliver Peters.

Efterspørgslen har betydet, at selskabet, der har base i Aarhus, har lanceret efterfølgeren efter samme koncept. Også i dette projektet bliver man medejer af op til fem større seniorbofællesskaber tilpasset borgere i de byer i Danmark, hvor efterspørgslen er størst, og befolkningsfremskrivninger viser, at målgruppen vil vokse mest.

“Projektet er interessant, fordi det understøtter en trend. Der ligger en solid finansiering bag, og det har som forventet vist sig, at der fra lejernes side har været stor efterspørgsel. Dermed er hovedforudsætningerne for et vellykket ejendomsprojekt til stede," siger Oliver Peters.

De første seniorbofællesskaber under Koncentons paraply placeres i Albertslund, hvor der skal bygges 82 boliger frem mod 2021. Og det er ikke noget problem at leje dem ud med en venteliste, der allerede langt overstiger antallet af boliger.

> Bliv klogere på Koncentons aktuelle projekter her

Relaterede artikler

Boligmarkedet på tærsklen til fremgang: Prognoser forudser stigende priser i de kommende år

Efter en periode med usikkerhed og faldende priser blæser der anderledes positive vinde over det danske boligmarked.

Det er blevet dyrere at eje end leje i storbyerne

I ni af landets ti største byer er det nu dyrere at være boligejer end at være boliglejer.

Boligøkonom siden finanskrisen: ”Jeg møder ikke de samme bekymringer hos boligejerne i dag”

Boligfinansiering er blevet en af danskernes darlings, når det kommer til foretrukne small talk-emner. Det nyder boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit godt af. Her kan du møde en af boligmarkedets flittigste mediestemmer.

Her er opskriften på det stærke seniorfællesskab

Tag med på besøg i et seniorbofællesskab i Randers.