Koncenton-investorer modtager udbytter på godt 100 mio. kr.

2021 var et godt år for mange af ejendomsselskaberne i Koncenton, viser regnskaberne.

De årligt tilbagevendende generalforsamlinger er afsluttet i de mange ejendomsselskaber, der er knyttet til Koncentons investeringsunivers.

Over de seneste måneder har selskaberne gjort status over året 2021, der overordnet set var endnu et stærkt år – både når det kommer til udviklingen i ejendommenes økonomi og i forhold til udlejning.

25 ejendomsselskaber besluttede at udbetale et udbytte til ejerne på sammenlagt 105,8 mio. kr. Det svarer til, at hver ejer i selskaberne i gennemsnit har fået omtrent 94.000 kr. i udbytte.

”Det er naturligvis glædeligt at se, fordi det viser, at vi gør vores arbejde ordentligt. Udbyttebetalingerne er udtryk for, at vi er i stand til at levere en solid driftscase, der giver et stabilt afkast. Det er netop ambitionen med vores investeringsmodel i Koncenton,” sige adm. direktør i Koncenton Peter Krogsgaard Jørgensen.

En del selskaber valgte at se bort fra det årlige udbytte for i stedet at nedbringe gælden. Dertil kommer en række selskaber og ejendomme, der endnu er i etableringsfasen, og som i de kommende år forventeligt også kommer til at give et udbytte.

> Læs også: Undersøgelse viser stor investortilfredshed i Koncenton

Ekstremt lave tomgangstal

En af hovedforklaringerne på de stærke regnskaber fra ejendomsselskaberne er blandt andet en helt ekstremt lav tomgang. De seneste 12 måneder har Go’Bolig – Koncentons udlejningsafdeling – noteret en gennemsnitlig tomgang på bare 0,37 pct. Det er væsentligt under de budgetterede 2 pct., og de stærke udlejningstal bidrager dermed særdeles positivt til resultaterne i selskaberne.

”Kombinationen af attraktive beliggenheder og lejemål samt en meget stærk udlejnings- og driftsafdeling gør, at vi i en lang periode har præsteret bedre end budgetteret, når det kommer til tomgang. Det er afgørende, at vi har masser af glade lejere i lejemålene,” siger Peter Krogsgaard Jørgensen.

> Du kan se vores aktuelle investeringsprojekter her.

Relaterede artikler

Undersøgelse viser stor investortilfredshed i Koncenton

Investorerne er generelt ganske tilfredse med at have Koncenton som investeringspartner, viser undersøgelse.

Koncenton tilpasser organisationen til det nye marked

Visibiliteten i investeringsmarkedet er lav, og det er baggrunden for, at Koncenton har gennemført en mindre organisationstilpasning.

Heftig efterspørgsel efter Vallensbæk-boliger

Der var travlhed på telefonerne i Koncentons udlejningsafdeling Go’Bolig onsdag morgen.

Koncenton klar med smart digital løsning

Aftale om digitalisering af ejendomsadministrationen ventes at give besparelse på mindst 30%.