Koncenton-investorer modtager udbytter på godt 100 mio. kr.

2021 var et godt år for mange af ejendomsselskaberne i Koncenton, viser regnskaberne.

De årligt tilbagevendende generalforsamlinger er afsluttet i de mange ejendomsselskaber, der er knyttet til Koncentons investeringsunivers.

Over de seneste måneder har selskaberne gjort status over året 2021, der overordnet set var endnu et stærkt år – både når det kommer til udviklingen i ejendommenes økonomi og i forhold til udlejning.

25 ejendomsselskaber besluttede at udbetale et udbytte til ejerne på sammenlagt 105,8 mio. kr. Det svarer til, at hver ejer i selskaberne i gennemsnit har fået omtrent 94.000 kr. i udbytte.

”Det er naturligvis glædeligt at se, fordi det viser, at vi gør vores arbejde ordentligt. Udbyttebetalingerne er udtryk for, at vi er i stand til at levere en solid driftscase, der giver et stabilt afkast. Det er netop ambitionen med vores investeringsmodel i Koncenton,” sige adm. direktør i Koncenton Peter Krogsgaard Jørgensen.

En del selskaber valgte at se bort fra det årlige udbytte for i stedet at nedbringe gælden. Dertil kommer en række selskaber og ejendomme, der endnu er i etableringsfasen, og som i de kommende år forventeligt også kommer til at give et udbytte.

Ekstremt lave tomgangstal

En af hovedforklaringerne på de stærke regnskaber fra ejendomsselskaberne er blandt andet en helt ekstremt lav tomgang. De seneste 12 måneder har Go’Bolig – Koncentons udlejningsafdeling – noteret en gennemsnitlig tomgang på bare 0,37 pct. Det er væsentligt under de budgetterede 2 pct., og de stærke udlejningstal bidrager dermed særdeles positivt til resultaterne i selskaberne.

”Kombinationen af attraktive beliggenheder og lejemål samt en meget stærk udlejnings- og driftsafdeling gør, at vi i en lang periode har præsteret bedre end budgetteret, når det kommer til tomgang. Det er afgørende, at vi har masser af glade lejere i lejemålene,” siger Peter Krogsgaard Jørgensen.

Koncenton har i øjeblikket omtrent 3.428 idriftsatte lejemål fordelt ud på 24 forskellige byer.

> Der er aktuelt tre investeringsprojekter åbne - find dem her.

Relaterede artikler

Moderne boliger - skal sikre plads til både individ og fællesskab

Flere bor alene i Danmark, og det går ifølge flere undersøgelser udover lykkefølelsen. Derfor bliver der i flere ejendomme sat fokus på fællesskabet.

Heftig efterspørgsel efter Vallensbæk-boliger

Der var travlhed på telefonerne i Koncentons udlejningsafdeling Go’Bolig onsdag morgen.

Analyse: Efterspørgsel skaber stort behov for nye ejendomsinvesteringer

Nye tal tyder på, at særligt Aarhus kommer til at mangle nye kvadratmeter, hvis befolkningsudviklingen fortsætter.

Koncenton klar med smart digital løsning

Aftale om digitalisering af ejendomsadministrationen ventes at give besparelse på mindst 30%.