Koncenton-investorer modtager udbytter på godt 100 mio. kr.

2021 var et godt år for mange af ejendomsselskaberne i Koncenton, viser regnskaberne.

De årligt tilbagevendende generalforsamlinger er afsluttet i de mange ejendomsselskaber, der er knyttet til Koncentons investeringsunivers.

Over de seneste måneder har selskaberne gjort status over året 2021, der overordnet set var endnu et stærkt år – både når det kommer til udviklingen i ejendommenes økonomi og i forhold til udlejning.

25 ejendomsselskaber besluttede at udbetale et udbytte til ejerne på sammenlagt 105,8 mio. kr. Det svarer til, at hver ejer i selskaberne i gennemsnit har fået omtrent 94.000 kr. i udbytte.

”Det er naturligvis glædeligt at se, fordi det viser, at vi gør vores arbejde ordentligt. Udbyttebetalingerne er udtryk for, at vi er i stand til at levere en solid driftscase, der giver et stabilt afkast. Det er netop ambitionen med vores investeringsmodel i Koncenton,” sige adm. direktør i Koncenton Peter Krogsgaard Jørgensen.

En del selskaber valgte at se bort fra det årlige udbytte for i stedet at nedbringe gælden. Dertil kommer en række selskaber og ejendomme, der endnu er i etableringsfasen, og som i de kommende år forventeligt også kommer til at give et udbytte.

> Læs også: Undersøgelse viser stor investortilfredshed i Koncenton

Ekstremt lave tomgangstal

En af hovedforklaringerne på de stærke regnskaber fra ejendomsselskaberne er blandt andet en helt ekstremt lav tomgang. De seneste 12 måneder har Go’Bolig – Koncentons udlejningsafdeling – noteret en gennemsnitlig tomgang på bare 0,37 pct. Det er væsentligt under de budgetterede 2 pct., og de stærke udlejningstal bidrager dermed særdeles positivt til resultaterne i selskaberne.

”Kombinationen af attraktive beliggenheder og lejemål samt en meget stærk udlejnings- og driftsafdeling gør, at vi i en lang periode har præsteret bedre end budgetteret, når det kommer til tomgang. Det er afgørende, at vi har masser af glade lejere i lejemålene,” siger Peter Krogsgaard Jørgensen.

> Du kan se vores aktuelle investeringsprojekter her.

Relaterede artikler

Nyt attraktivt ejendomsprojekt i København

Koncenton udbyder nyt udlejningsprojekt med særdeles attraktiv beliggenhed og et stærkt langsigtet potentiale.

Koncentons ejendomsinvesteringer leverer over budget

En opgørelse over værdiudviklingen i Koncentons ejendomsfonde viser, at fondene generelt klarer sig over forventning. Alle fonde med syv års levetid har i gennemsnit fordoblet investorernes indskud.

Nu bliver den digitale værktøjskasse rullet ud til lejerne

Med en ny lejerportal og et tilhørende administrationssystem har Koncenton taget et stort skridt mod en mere digital hverdag for lejere, ejere og udlejere.

Millionudbytte til Koncenton-investorer

Investorerne i en stribe af Koncentons ejendomsselskaber har besluttet at udbetale et trecifret millionudbytte efter 2022.