Analyse: Efterspørgsel skaber stort behov for nye ejendomsinvesteringer

Nye tal tyder på, at særligt Aarhus kommer til at mangle nye kvadratmeter, hvis befolkningsudviklingen fra det seneste år fortsætter i de kommende år.

Der bliver bygget for få nye boliger i landets to største byer.

Nye tal fra Danmarks Statistik, der har opgjort data for byggeaktiviteten og befolkningsudviklingen i andet kvartal 2022, viser, at antallet af nye kvadratmeter i København og Aarhus ikke står mål med antallet af nye borgere.

Særligt Aarhus ser ud til at få tilført for få nye kvadratmeter til at imødekomme behovet, lyder det i en analyse fra Realkredit Danmark, der har set nærmere på tallene fra Danmarks Statistik. Det kan vise sig at være en fordel for ejendomsmarkedet.

”Den positive byggebalance vil understøtte markedet i en tid, hvor konjunkturerne nok desværre vil vise sig at blive mere udfordrende,” skriver Realkredit Danmark i en kommentar til udviklingen.

En udfordring for beboerne

Mens det kan medvirke til at hjælpe markedet, så kan det omvendt være et problem for beboerne, der skal kæmpe hårdere om boligerne.

”Det betyder umiddelbart, at køen til de ledige lejemål vil blive længere. Der er behov for, at der bliver investeret i flere nybyggerier, så vi kan imødekomme den store efterspørgsel efter boliger i landets vækstbyer,” siger partner og investeringsdirektør i Koncenton John Sloth.

Ifølge tallene fra Danmarks Statistik fortsætter udviklingen i det påbegyndte byggeri med at falde i Aarhus. Det betyder, at tilgangen af boligkvadratmeter vil aftage markant til ca. 80.000 kvm. i de kommende år.

Udfordringen er, at indbyggertallet i det seneste kvartal steg ganske betydeligt med 4.514 personer – målt som fire kvartalers rullende sum. Det skyldes et solidt fødselsoverskud samt indvandring fra bl.a. Ukraine.

Investeringsdirektør, John Sloth, på Koncentons kontor

 

Regner man med, at befolkningsfremgangen årligt vil stige med 4.000 personer, som hver bor på gennemsnitligt 47 kvadratmeter, så vil det alene skabe et behov for 190.000 nye boligkvadratmeter pr. år. Langt over de 80.000 kvadratmeter, der er sat i gang.

”Vi kan konstatere, at vi med en ekstremt lav tomgang i vores boligmasse på under 0,4 pct. set over de seneste 12 måneder oplever en rigtig stor efterspørgsel efter vores lejemål, der er placeret i landets storbyer og vækstbyer. Den udvikling ser ud til at blive fastholdt eller måske endda forstærket i de kommende år,” siger John Sloth.

Bedre ser det ud i København. Her kunne man ganske vist notere en stigning i indbyggertallet på 8.719 personer. Ifølge opgørelsen vil der i de kommende år bliver tilført ca. 250.000 kvadratmeter bolig årligt. Regner man med en befolkningsfremgang på 8.000 personer årligt, vil det med en gennemsnitlig boligstørrelse på 40 kvadratmeter skabe et behov for 320.000 kvadratmeter nye boliger.

En ikke ubetydelig forskel mellem udbud og efterspørgsel.

Aarhus og København ikke alene

Regner man i stedet med den befolkningsfremskrivning, som DREAM og Danmarks Statistik laver, så ventes her en årlig befolkningstilvækst på godt 6.350 personer i gennemsnit frem mod 2045.

Det vil skabe et behov for 254.000 nye boligkvadratmeter årligt. Nogenlunde svarende til stigningen i indbyggertallet.

”Der er ingen tvivl om, at der i mange byer bliver behov for at bygge betydeligt flere boligkvadratmeter. Aarhus og København kommer til at vokse de kommende år, men der er en række vækstbyer, der ventes at få langt højere vækstrater end storbyerne, og her vil der tilsvarende være et stort potentiale for ejendomsinvesteringer,” siger John Sloth.

I Koncenton udbyder vi aktuelt flere investeringsprojekter i storbyerne og de øvrige vækstbyer.

> Find Koncentons aktuelle investeringsprojekter her.

Relaterede artikler

Her er opskriften på det stærke seniorfællesskab

Tag med på besøg i et seniorbofællesskab i Randers.

Fremtidsforskeren: Stort behov for nybyggeri i storbyer

Der vil være et fint og stort marked for nybyggeri af lejeboliger i de store byer i de kommende år, skriver
fremtidsforsker Jesper Bo Jensen i sin klumme.

Stort behov for nye boliger i storbyerne

Særligt København har brug for nybyggede boliger, hvis den ventede strøm af tilflyttere skal imødekommes i det næste årti, viser analyse. Men også andre storbyer oplever, at byggebalancen er tippet.

Ejendomme er pensionskæmpernes unoterede darling

Danske pensionsselskaber har ejendomsinvesteringer for mere end 300 mia. kr., hvilket gør det til den største aktivklasse blandt de unoterede investeringer.