Dyre ejerboliger øger lejeboligernes popularitet i storbyer

Lejeboligerne i storbyerne bliver mere og mere populære i takt med, at betydelige prisstigninger har gjort det sværere for mange at finansiere en ejerbolig.

Ejerboligmarkedet i Danmarks største byer - herunder København, Aarhus, Odense og Aalborg - har gennemgået markante forandringer i de seneste år. En analyse fra Boligøkonomisk Videncenter peger på en markant indskrænkning af ejerboligmarkedets rummelighed som en konsekvens af de kraftige prisstigninger på boligmarkedet og senest også den stigende rente. Udviklingen betyder ikke mindst, at flere personer søger over mod lejeboliger.

I analysen har man set på perioden fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2023, og her viser tallene, at mens reallønnen i det private erhvervsliv blot er steget med 2,6 pct. i perioden, så er de nødvendige lønindkomster, der kræves for at finansiere en ejerlejlighed i eksempelvis København steget med 14-53 pct. – afhængigt af postnummer og husstandssammensætning.

”Det betyder for mange førstegangskøbere, at København i langt højere grad end tidligere er blevet lukket land. De må opgive at finansiere en ejerbolig, og så er lejeboligerne et godt alternativ, som giver mulighed for at bosætte sig i storbyen,” siger investeringschef i Koncenton Henrik Øst Andersson.

Behov for højere indkomster

Udviklingen rammer ikke mindst de boligkøbere, der skal holde deres gæld under fire gange deres årsindkomst, som det gælder for boligejere i Storkøbenhavn og Aarhus. En regel, der blev indført i 2016 for at sikre en højere grad af robusthed på boligmarkedet, og som der kun i nogle tilfælde kan ses bort fra.

I konkrete tal betyder det, at en person i 2012 skulle have en indkomst på 326.000 kr. for at finansiere en typisk 2-værelses lejlighed på 60 kvm. og samtidig opfylde både kravet om en gældsfaktor under 4 og et rådighedsbeløb på 5.500 kr.

Det beløb er i 2023 steget til 669.000 kr. ud fra samme kriterier, men dog med et lidt højere rådighedsbeløb på 6.597 kr. Ser man bort fra gældsfaktorkravet, lyder tallet på 452.000 kr. svarende til en realstigning på 25 pct. Altså langt over lønudviklingen på – som nævnt – 2,6 pct.

Læs analysen her

Den tilsvarende udvikling i Aarhus Kommune lyder på en stigning i indkomstkravet på 327.000 kr. i 2012 til 518.000 kr. i 2023, hvis både krav til rådighedsbeløb og gældsfaktor skal honoreres.

Situationen er ifølge Boligøkonomisk Videnscenter især udfordrende for grupper som sygeplejersker, politiassistenter og folkeskolelærere, der ofte har høj jobsikkerhed, men alligevel står over for stigende økonomiske barrierer, når det kommer til at købe ejendom i storbyerne. Det skyldes ikke mindst kombinationen af høje priser og kraftige rentestigninger.

Stigende efterspørgsel efter lejeboliger

Konsekvensen af den stigende udfordring ved at komme ind på ejerboligmarkedet i storbyerne er en øget efterspørgsel efter lejeboliger.

Ifølge branchemediet Estate viste en boligpolitisk redegørelse fra Københavns Kommune i september, at der på trods af 23.000 flere private udlejningsboliger de seneste 10 år fortsat mangler boliger i hovedstaden. Det skyldes ikke mindst, at boligbyggeriet er dykket kraftigt.

Manglen lægger yderligere pres på lejeboligmarkedet og kan resultere i stigende lejepriser. Siden juli 2020 er tomgangen – et tal for antallet af ledige lejemål – faldet fra 5,8 pct. til 2,5 pct. i juli 2023.

Det ses også på antallet af lejeboliger i hele Danmark, der allerede i 2016 overhalede antallet af ejerboliger. Den udvikling er kun blevet forstærket siden, så omtrent 1,45 mio. boliger i 2023 er beboet af en lejer, mens det tilsvarende tal for ejere er 1,34 mio. ifølge Danmark Statistik.

De senere års voksende interesse for lejeboliger mærker vi ikke mindst i Koncenton, hvor vi udlejer knap 5.000 lejeboliger i danske vækstbyer.

”Når man udbyder investeringer i udlejningsejendomme, så er det ganske væsentligt, at man kan se, at der er en stigende efterspørgsel efter boligerne. Det er glædeligt, at vi kan medvirke til at tilbyde lejerne et godt sted at bo, og at det samtidig er en god case for investorerne,” siger Henrik Øst Andersson.

Er du interesseret i at høre mere om investeringer i ejendomme, så kan du tilmelde sig en af Koncentons infoaftener eller webinarer. Find dem her.

Relaterede artikler

Det er blevet dyrere at eje end leje i storbyerne

I ni af landets ti største byer er det nu dyrere at være boligejer end at være boliglejer.

Boligøkonom siden finanskrisen: ”Jeg møder ikke de samme bekymringer hos boligejerne i dag”

Boligfinansiering er blevet en af danskernes darlings, når det kommer til foretrukne small talk-emner. Det nyder boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit godt af. Her kan du møde en af boligmarkedets flittigste mediestemmer.

Her er opskriften på det stærke seniorfællesskab

Tag med på besøg i et seniorbofællesskab i Randers.

Fremtidsforskeren: Stort behov for nybyggeri i storbyer

Der vil være et fint og stort marked for nybyggeri af lejeboliger i de store byer i de kommende år, skriver
fremtidsforsker Jesper Bo Jensen i sin klumme.