En god mulighed for at passe på EU's største formue

Danskernes samlede nettoformue var ved udgangen af 2020 EU's største. Men husk at sprede risikoen for at passe på formuen.

På trods af en svær periode med massive nedlukninger voksede danskernes nettoformuer i 2020.

Ifølge Danmarks Nationalbank lød de danske husholdningers finansielle nettoformue på 6.453 mia. kr. ved udgangen af 2020.

Beløbet svarer til, at hver dansker i gennemsnit har en nettoformue på 1,3 mio. kr. Det placerer aktuelt gennemsnitsdanskeren på en førsteplads i EU, hvor borgerne i snit tegner sig for en nettoformue på 450.000 kr.

Den finansielle nettoformue er et tal for forskellen på husholdningernes aktiver (eksempelvis pension og indlån) og passiver (gæld).

”Det er glædeligt, at danskerne har solide formuer og sunde økonomier. Men det betyder også, at man skal tænke sig godt om i forhold til at få placeret pengene rigtigt, så man passer på pengene,” siger investeringsdirektør og partner i Koncenton John Sloth.

Husk risikospredningen

Danskernes formuer faldt i første kvartal 2020 med voldsomme 541 mia. kr., da coronakrisen satte ind. Det blev dengang betegnet som et historisk stort fald, men siden har der atter været fremgang.

Udviklingen har i høj grad været båret af investeringsmarkederne, fordi en stor del af formuerne er placeret i aktier og obligationer. Da coronaen satte ind, styrtdykkede aktiemarkederne kloden rundt, og det var dyrt for dem, der havde placeret formuen i aktier.

”Det er væsentligt at sikre en vis grad af risikospredning i porteføljen. Det kan blive dyrt at sætte det hele på et eller få aktiver,” siger John Sloth.

Afkastråd forudser lavere aktieblus

Siden nedturen i foråret 2020 har aktiemarkedet udviklet sig positivt til rekordhøje niveauer på flere markeder.

Usikkerheden er dog fortsat stor, og ifølge Rådet for Afkastforventninger, der vurderer udviklingen fremadrettet i forbindelse med blandt andet pensionsprognoser, har vi i 2. halvår udsigt til et forventet fald i afkastet på globale aktier og emerging markets.

”Det afspejler, at der forventes lidt lavere aktieafkast i gennemsnit over de kommende år som følge af den aktuelle høje prisfastsættelse på aktiemarkederne,” skriver rådet i sine seneste afkastforventninger fra maj.

Udfordringen er samtidig, at danskerne har rekordmange penge stående i banken, fordi mange har sparet ekstra op under coronakrisen. Men det ikke nødvendigvis en god løsning, fordi inflation og negative renter spiser af pengene på kontoen.

Et godt alternativ

Set i det lys kan det være en god ide at se sig om efter andre måder at placere formuen. Det kan eksempelvis være i alternativer som eksempelvis ejendomme.

I Koncenton har vi rigtig gode erfaringer med ejendomsinvesteringer, der fungerer som en solid og stærk alternativ investering.

Vores projekter bygger på konservativ finansiering, gode beliggenheder, der sikrer lave tomgangstal, og ganske væsentligt er det driften alene, der giver et forventet, gennemsnitligt afkast på 8-9 pct. årligt til investorerne.

Der er altså ikke indregnet eventuelle prisstigningerne på boligerne, som det ellers har været tilfældet de senere år. Det vil blot komme som en ekstra gevinst, hvis ejendommen stiger i værdi.

”Vi har en gennemprøvet investeringsmodel, der tiltaler rigtig mange investorer. De kan se, at de får et solidt afkast med en beskeden risiko, og samtidig varetager vi i Koncenton alle opgaver i forbindelse med investeringen,” siger John Sloth.

I Koncenton har vi aktuelt tre åbne ejendomsinvesteringsprojekter med forskellige profiler.

Læs mere om dem her

Relaterede artikler

Lav tomgang sikrer lukrativ fremtid for ejendomsinvesteringer

Tomgang for lejeboliger i investeringsejendomme falder. En økonomisk markedstomgang for boliger på kun 3,3 pct. vidner om en forsat stor efterspørgsel på boliglejemål. "Særlig lejernes søgen efter små enheder i de store byer, familieboliger i forstæderne og seniorboliger overstiger alle forventninger, " siger udlejningschef i Koncentons udlejningsafdeling, Go' Bolig, Søren Justesen.

Ny analyse: Hvad skal vi forvente af ejendomsmarkedet?

Ny analyse ser på forskellige scenarier for, hvad den stigende rente og inflation kan få af betydning for ejendomsmarkedet.

Har du inflationssikret din formue?

Risikospredning og investeringer polstret mod inflation kan være nøglen til at fastholde en stærk portefølje i en tid med stor usikkerhed og stigende inflation. Udlejningsejendomme er netop sikret mod udhuling af formuen.

Rapport: Boliginvesteringer bliver hottest i 2022

Ejendomsinvesteringer har bidt sig fast i investorerne som et attraktivt og solidt alternativ til aktier. Ny undersøgelse fra mæglerkæden EDC peger på, at der også næste år bliver travlt på ejendomsmarkedet.