Hvilke(n) af disse 5 investeringsstrategier anvender du, og stemmer din tidshorisont overens med din strategi?

Det er nogle af de spørgsmål, du bør forholde dig til som investor. Inden du investerer, er det nemlig helt afgørende, at du fastlægger præmisserne for din investering og bliver bevidst om, hvordan din tidshorisont, afkastforventning, risikoprofil og dit budget ser ud. Netop tidshorisontens betydning for din investering kan du læse mere om her.

Når du kigger på tidshorisonten for din(e) investering(er), handler det helt grundlæggende om, hvor længe du ønsker at have dine penge investeret. Som hovedregel opnår du det mest solide afkast med en langsigtet investering, men du kan (selvfølgelig) også opnå høje afkast med kortsigtede investeringer – de kræver som oftest blot mere tid og er typisk forbundet med større risiko. Det vigtigste at have for øje, når du vælger din tidshorisont, er, hvornår du igen har brug for din investeringskapital til andre formål.

Går du f.eks. allerede nu og pønser på at købe et sommerhus, en sportsvogn, eller en italiensk fuldblodsracer for din investeringskapital, giver det dårlig mening med en langsigtet investering. Her er det nemlig vigtigt, at du på kort tid kan hjemtage både indskud og en eventuel gevinst. Har du derimod ingen større køb i kikkerten, eller et tilstrækkeligt økonomisk råderum, kan du med fordel vælge den langsigtede investeringsstrategi.

Herunder kan du læse om nogle af de mest anvendte investeringsstrategier og de enkelte strategiers typiske tidshorisonter.

Investeringsstrategi #1: Asset Allocation

Asset allocation – eller aktivallokering – er den klassiske investeringsstrategi, som mange danskere møder hos deres pensionsselskab, når de får fastlagt deres risikoprofil. Pensionsselskabet foreslår på baggrund af din profil en fordeling mellem aktier og obligationer, hvor hver aktivklasse står for x-antal procent af din portefølje.

Den fastlagte fordeling af aktiverne støtter dig i at købe og sælge, når det er mest fordelagtigt. Som Asset Allocater har du flere muligheder at vælge imellem. Du kan f.eks. også afsætte en del af din kapital til investering i ETF’ere, vedvarende energi eller ejendomme. Hvordan du bør (og tør) fordele din investering er meget individuelt og afhænger bl.a. af alder/tidshorisont og risikovillighed.

Investeringsstrategi #2: Value Trading

Som 'Value Trader' fokuserer du på at købe aktier, som aktuelt er billige i forhold til selskabernes reelle værdi, så du opnår en fortjeneste, når markedet retter sig – hvilket du forudsætter, at det gør. Med andre ord investerer du altså i undervurderede og (for) lavt prissatte aktier.

Det er en langsigtet strategi, som blev udviklet i 1930’erne af Benjamin Graham, og som blandt mange andre benyttes af Warren Buffett, der anses for at være en af verdens mest succesfulde aktieinvestorer og et ikon i finansverdenen.

Et centralt princip i strategien er, at en aktie ikke blot er et værdipapir, men bør ses som en del af et selskab. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvordan de selskaber, du ønsker at investere i, har præsteret tidligere, hvilken kurs de nu har sat, og hvilken ledelse de står anført af. Hvis du er af den overbevisning, at selskabet er mere værd end dets aktiekurs signalerer, gælder det om at slå til.

Investeringsstrategi #3: Stock Picking

Når du udvælger enkelte, bestemte aktier, som, du vurderer, ikke er prissat korrekt, kaldes det 'Stock Picking'. Ved denne strategi afventer du ikke, at markedet tilretter sig, men at værdien for det enkelte selskabs aktie tilretter sig. Det er derfor en mere kortsigtet strategi end 'Value Trading', og det er nødvendigt, at du følger dine investeringer mere nøje.

Et af de væsentligste elementer i strategien her, er timing. Som 'Stock Picker' skal du følge samfundets konjunkturer tæt og have et særligt indblik i den økonomiske cyklus, da den er yderst (med)bestemmende for, hvilke aktier du udvælger, og hvornår du gør det.

Derfor kræver 'Stock Picking' både mere tid og de rette forudsætninger for at udvælge aktier.

Investeringsstrategi #4: Momentum Trading

Som 'Momentum Trader' investerer du i en akties udvikling, og det kræver grundig research og risikoanalyse at få succes.

Strategien bygger på statistisk sandsynlighed og har i både teori og praksis (be)vist, at den kan bruges til at slå markedet. Humlen er, at de aktier (eller markeder), der har præsteret bedst over de seneste seks måneder, også er dem, der - statistisk set - vil præstere bedst de kommende seks måneder. Tilsvarende vil de aktier, der har præsteret dårligst over de seneste seks måneder være dem, der med størst sandsynlighed vil præstere dårligst de kommende seks måneder. 

'Momentum Trading' er hovedsageligt en disciplin for de professionelle investorer og dem, der tilgår deres investering som en sport. Vil du prøve kræfter med 'Momentum Trading', er det en god idé at køre med ”stop loss”, som sikrer, at aktien automatisk bliver solgt, når du har tabt så meget på den, som du på forhånd har fastsat, at du kan tåle.

Investeringsstrategi #5: Activist

For erfarne investorer med stor kapitalformue er det også muligt at investere aktivt og dermed ikke kun sætte sin kapital, men også sin viden, erfaring og sit netværk i spil. Det kan enten ske igennem en kapitalfond eller ved investering i konkrete virksomheder, hvor man kan indgå i ejerkredsen og/eller bestyrelsen.

Ofte har 'Activists' en investeringshorisont på 3-6 år og en strategi om at sælge igen, når virksomhedens værdi er steget.

Hold fast i din strategi

Uanset hvilken investeringsstrategi du vælger, er det en god idé at skrive sin strategi ned, så du ikke forfalder til spontane indskydelser, når markederne går op eller ned. I strategien beskriver du:

  • Hvornår og hvorfor du vil købe
  • Til hvilken pris aktien skal sælges med en eventuel gevinst (take profit)
  • Hvilken pris aktien skal sælges til, hvis den mod forventning taber i værdi (stop loss)

Kombiner flere strategier

De fem ovenstående investeringsstrategier opererer med hver deres tidshorisont. Det betyder dog ikke, at du ikke kan kombinere strategierne. Faktisk tværtimod.

Ligesom det er fordelagtigt at sprede sine investeringer på forskellige aktivklasser, kan det være fordelagtigt at sprede sine investeringer over forskellige tidshorisonter. Med andre ord kan du altså drage nytte af at have både langsigtede investeringer som f.eks. ejendomme og/eller infrastruktur og mere kortsigtede investeringer som eksempelvis aktier i din portefølje. 

Relaterede artikler

Her er opskriften på det stærke seniorfællesskab

Tag med på besøg i et seniorbofællesskab i Randers.

Fremtidsforskeren: Stort behov for nybyggeri i storbyer

Der vil være et fint og stort marked for nybyggeri af lejeboliger i de store byer i de kommende år, skriver
fremtidsforsker Jesper Bo Jensen i sin klumme.

Stort behov for nye boliger i storbyerne

Særligt København har brug for nybyggede boliger, hvis den ventede strøm af tilflyttere skal imødekommes i det næste årti, viser analyse. Men også andre storbyer oplever, at byggebalancen er tippet.

Ejendomme er pensionskæmpernes unoterede darling

Danske pensionsselskaber har ejendomsinvesteringer for mere end 300 mia. kr., hvilket gør det til den største aktivklasse blandt de unoterede investeringer.