Kæmpe investeringspotentiale i efterspurgt boligform

Fynboen Keld Clément og hans hustru gjorde det, som mange seniorer drømmer om. Sammen med en masse venner har de bygget et seniorbofællesskab med plads til samvær og sociale arrangementer.

Hvordan vil du gerne leve dit liv, når du bliver ældre og har forladt arbejdsmarkedet?

Tænk over det.

Skal det være med naturen tæt på, i fredelige og rolige omgivelser eller måske tæt på storbyernes pulserende liv? Skal det være et aktivt liv, et liv med tid til at læse bøger, gå ture, spise god mad eller måske bare rejse meget?

Keld Clément og hans hustru Signe gjorde sig netop de tanker for godt 10 år siden. Hvad skulle den såkaldt tredje alder rumme?

Keld og Signe, beboere i seniorbofællesskab

Først og fremmest ville parret gerne leve et aktivt og socialt liv, og sammen med en større gruppe af venner og bekendte blev de enige om, at et seniorbofællesskab var den rette boligform.

Efter en del tovtrækkeri med Nyborg Kommune blev et byggeprojekt godkendt, og i fjor kunne parret rykke ind i seniorbofællesskabet “Færgelejet”, der ligger idyllisk med udsigt over havnen i Nyborg.

“Man hører så tit om ældre mennesker, der føler sig ensomme. Børn og børnebørn har travlt med deres. I stedet for at havne i den situation har vi skabt rammerne for et socialt liv, og det fungerer godt. Det har faktisk næsten været et problem, at man lige skal klappe hesten og ikke sætte for meget i gang,” fortæller Keld Clément, der er tidligere underviser og har rundet de 70 år.

Banko og cykelture

“Færgelejet” huser i dag 67 beboere fordelt på 39 husstande. For at styrke det gode fællesskab er der bygget et samlingsrum på 220 kvadratmeter. Her bliver der holdt sammenkomster, spillet musik, banko og set cykelløb og fodboldkampe.

Bofællesskabet har også bygget en gæstebolig med bad og toilet, så beboerne kan tilbyde overnatning til deres gæster. Dermed sparer man i husstandene også et ekstra værelse, som måske sjældent ville blive benyttet.

Der er eget værksted til de kreative, der arrangeres gåture, cykelture og fællesspisning, og så står beboerne selv for at klare de grønne arealer i området. Der er altså masser af muligheder for at dyrke det sociale liv med dem, der bor på den anden side af væggene.

“Alt det, som vi håbede på, er lykkedes. Vi har fået skabt nogle rammer, der inviterer til fællesskab. Vi har fået rigtig meget ud af det. Det er medvirkende til at øge livskvaliteten, og det er mit postulat, at der er mange ældre, der kunne få glæde af et bofællesskab som vores,” mener Keld Clément.

Stort og overset investeringspotentiale

Færgelejet er bygget som et alment boligbyggeri, så flest muligt fik mulighed for at være med rent økonomisk. Det krævede dog en ihærdig og vedholdende indsats at overbevise kommunen om, at den skulle stille med den nødvendige grundkapital til finansiering af projektet. I sidste ende lykkedes det dog at få politikerne overbevist.

Men noget kunne tyde på, at det måske bliver lettere at finde bofællesskaber i fremtiden. I hvert fald har det danske ejendomsinvesteringsselskab Koncenton åbnet for en ny type af investeringer i seniorbofællesskaber, og her ser man et enormt potentiale.

Tal for Sundheds- og Ældreministeriet viser, at der i 2030 vil være ca. 230.000 flere ældre over 75 år, end det er tilfældet i dag. Mange vil stadig være aktive og efterspørge et fællesskab i området, hvor de bor.

I dag findes der omkring 7.000 boliger i forskellige seniorbofællesskaber, men ventelister på 8.400 ældre viser, at der er interesse for flere.

Frygter ensomhed

Behovet for seniorboliger bliver understreget i en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der viser, at mere end 80.000 seniorer er interesserede i at bo på denne måde.

“Den demografiske udvikling viser et tydeligt behov for flere seniorboliger, men en anden begrundelse er også, at hvis man spørger de ældre om, hvad de frygter mest, så er det ensomhed. I seniorbofællesskaber er der mulighed for, at man både kan have sit eget og noget fælles,” fortæller partner i Koncenton Oliver Peters.

Venteliste fra start

Koncenton har med stor succes udbudt ejendomsinvesteringsprojekter i en række danske vækstbyer. Det har primært været ungdomsboliger og familieboliger, men nu ser man altså et stort potentiale i at tilbyde seniorboliger til interesserede investorer.

I første omgang har Koncenton igangsat byggeriet af to seniorboligprojekter i Albertslund. Det er en del af et samlet investeringsprojekt på tre til fem større seniorbofællesskaber, og som investor kan man komme med i projektet med en investering fra 750.000 kr.

“Undersøgelser viser, at mange gerne vil bo i seniorbofælleskaber, men der er ikke nok af dem. Nu laver vi de første, og vi har allerede en venteliste, der langt overstiger antallet af lejemål. Efterspørgslen er enorm, og det rammer lige præcis det, som vi troede,” siger Oliver Peters.

Der bliver masser af fælles faciliteter til eksempelvis spisning og aktiviteter, overnatningsmuligheder for gæster og tilbud om rengøring, madlavning og vask.

Til gavn for de ældre og for investorerne i projekterne.

“Som investor er det altid interessant at være med i noget, der langsigtet giver mening, og så er det bare sjovere at være med i begyndelsen af en trend. Flere og flere bliver ældre. Faktisk stiger antallet af seniorer over 65 år med cirka 40 pct. til 1,6 millioner frem mod 2045. Efterspørgslen er der i dag og mange år frem, så det er mere end bare en modelune,” siger Oliver Peters.

>Du kan læse mere om Koncenton aktuelle projekter her

Relaterede artikler

Her er opskriften på det stærke seniorfællesskab

Tag med på besøg i et seniorbofællesskab i Randers.

Fremtidsforskeren: Stort behov for nybyggeri i storbyer

Der vil være et fint og stort marked for nybyggeri af lejeboliger i de store byer i de kommende år, skriver
fremtidsforsker Jesper Bo Jensen i sin klumme.

Stort behov for nye boliger i storbyerne

Særligt København har brug for nybyggede boliger, hvis den ventede strøm af tilflyttere skal imødekommes i det næste årti, viser analyse. Men også andre storbyer oplever, at byggebalancen er tippet.

Ejendomme er pensionskæmpernes unoterede darling

Danske pensionsselskaber har ejendomsinvesteringer for mere end 300 mia. kr., hvilket gør det til den største aktivklasse blandt de unoterede investeringer.