Sådan har bekymret investor sikret sin nattesøvn under coronakrisen

Mens aktiemarkedet har vaklet markant under coronakrisen, så kan ejendomsinvesteringer være et alternativ, der giver stabile afkast.

Coronakrisen ramte 38-årige Anders Kynde Bach ganske hårdt.

Men symptomerne kom ikke i form af feber og vejrtrækningsproblemer. Til gengæld sov han  dårligere og dårligere, da den herostratisk berømte virus rullede ind over verden tidligere på året. Humøret var svingende, og spekulationerne blev flere og flere.

Den københavnske projektleder med fast job hos mediekoncernen Egmont havde placeret størstedelen af formuen i aktier, som styrtdykkede over hele kloden, da alvoren af coronaens indtog gik op for investorerne.

“Jeg sad med mine investeringer selv og følte af og til, at jeg var ude på dybt vand. Udviklingen prægede mig og gik ud over nattesøvnen. I et så volatilt marked giver det ikke mening at sidde og tjekke kurser dagligt, hvilket jeg gjorde,” fortæller Anders Kynde Bach.

Aktierne målt på det ledende amerikanske S&P 500-indeks faldt mere end 30 pct. fra højdepunktet lige før coronakrisen i slutningen af februar til det foreløbigt laveste punkt en måneds tid senere. Siden dengang har kurserne genvundet en del, men på markederne hersker fortsat en udpræget usikkerhed om fremtiden. Hvilken betydning får coronakrisen og ikke mindst den høje arbejdsløshed og virksomhedernes reducerede omsætning for kursudviklingen?

Det kan man spekulere længe over, og for Anders Kynde Bach var det tydeligt, at hans situation var uholdbar.

“Der var ingen tvivl om, at jeg havde behov for mere stabilitet i min portefølje, og jeg havde behov for hjælp, så jeg ikke skulle sidde med det hele selv,” fortæller han.


Koncenton-investor Anders Kynde Bach

Valget faldt på ejendommene

Tidligere var han blevet præsenteret for ejendomsselskabet Koncenton, der sammen med over tusind investorer investerer i ejendomme. Selskabet var i 2019 landets største ejendomsinvestor og udbyder projekter i landets vækstbyer inden for segmenterne senior-, studie- og familieboliger.

For Anders Kynde Bach var det en interessant mulighed, fordi han i modsætning til aktierne kunne placere sine midler i et stabilt driftsbaseret produkt, der har vist sig modstandsdygtigt i svære tider. Samtidig varetager Koncenton alle dele af investeringsprocessen, så han i højere grad kan koncentrere sig om job og familie. I dag er formuen spredt over flere aktivklasser, og det har forbedret nattesøvnen en hel del.

Og selvom coranaen også kan sætte sit præg på ejendomspriserne, så er det ikke noget, der bekymrer.

“Ejendomsmarkedet kan selvfølgelig også blive ramt af et mindre prisdyk, men det bekymrer mig ikke. På den længere bane viser historien, at priserne går op, og det vigtigste for mig er, at budgetterne balancerer på grund af den høje efterspørgsel efter lejeboliger,” siger Anders Kynde Bach.

Driften skal bære investeringen - også under kriser

Årsagen til de stærke resultater i en svær tid skal findes i det faktum, at det længe har været et mantra for Koncenton, at man opererer med forsigtige budgetter og undgår at indregne eventuelle prisstigninger. Ejendomme skal kunne finansieres alene via driften.

“Selvfølgelig kan vi komme ud for, at vores ejendomme falder i værdi, hvis der kommer en langvarig krise. Men det ser vi ikke lige nu. Tværtimod ser vi, at vores regnestykker holder, og at vi lever op til vores forpligtelser over for investorerne - netop fordi vi insisterer på, at økonomien i hvert projekt skal baseres på vedvarende, stabile indtægter,” siger Peter Jørgensen.

Lav tomgang og stigende efterspørgsel

Når regnestykkerne hænger så godt sammen, som det er tilfældet for Koncenton, så skyldes det ikke mindst, at man fortsat har en meget lav tomgang på bare 0,92 pct. Det er markant lavere end de 2 pct., der budgetteres med, og et udtryk for, at der er en god efterspørgsel efter boligerne.

Faktisk oplevede man under finanskrisen en stigende efterspørgsel efter lejeboliger. Og det samme synes at være tilfældet denne gang. I hvert fald har Koncenton i sin udlejningsafdeling oplevet en stigning på 20 pct. i antallet af søgninger efter lejeboliger siden nedlukningen af Danmark.

Her er det samtidig af afgørende betydning, at huslejeniveauerne i byerne generelt har vist sig at være stabilt stigende - også i perioder med lavkonjunktur.

“Den seneste tids usikkerhed på aktiemarkedet er for mig en klar indikator på, at man skal sørge for at have en god risikospredning i sin portefølje. Jeg synes, at vi hos Koncenton viser, at man ved at placere en del af formuen i udlejningsejendomme kan minimere risikoen og øge afkastet,” siger Peter Jørgensen.

Koncenton har aktuelt to åbne projekter: et seniorboligprojekt og et boligprojekt i vækstbyerne. Som investor kan man komme med i projekterne fra 750.000 kr. og opefter. Til gengæld kan man se frem til et gennemsnitligt årligt afkast på 8-10 pct.

Relaterede artikler

Rapport: Boliginvesteringer bliver hottest i 2022

Ejendomsinvesteringer har bidt sig fast i investorerne som et attraktivt og solidt alternativ til aktier. Ny undersøgelse fra mæglerkæden EDC peger på, at der også næste år bliver travlt på ejendomsmarkedet.

Stor analyse: Særligt to grupper vil vokse på fremtidens boligmarked

For at imødekomme befolkningstilvæksten frem mod 2035 skal der bygges 12.000 boliger om året.

Ustabilt aktiemarked er en påmindelse om at huske risikospredningen

Kraftige kursfald på aktier, en truende korrektion, usikkerhed om den amerikanske centralbanks store opkøbsprogram og en coronapandemi, der er ved at klinge af. Der er masser af ubekendte i økonomien, og som investor er det afgørende, at man sørger for sprede risikoen på flere aktiver.

Ny rapport: Stor boligefterspørgsel skaber behov for milliardinvesteringer

På 10 år er antallet af lejeboliger vokset med 154.000 svarende til en fremgang på 43 pct. Men det rækker ifølge ny rapport ikke til at dække fremtidens boligbehov. Tværtimod skønnes det, at der skal investeres næsten 200 mia. kr. årligt i danske ejendomme frem mod 2030.