Vismænd: Udsigt til massive stigninger i boligpriser

Meget tyder på, at nedturen på boligmarkedet er overstået. Det mener i hvert fald de økonomiske vismænd, der tirsdag har præsenteret sin halvårlige prognose for dansk økonomi. En prognose, der generelt er positiv på økonomiens vegne og aflyser den økonomiske nedtur, der ellers har været talt om.

Det høje inflation og de deraf afledte markante rentestigninger har sat et tydeligt præg på økonomien og boligpriserne det seneste år. Faldende priser i 2022 synes de seneste måneder at være blevet afløst af mindre prisstigninger, hvilket tyder på et mere stabilt marked.

Selvom der ikke ventes markante prisløft på den korte bane, så forudser vismændene på mellemlangt og langt sigte markante stigningerne i boligpriserne på 6 pct. årligt fra 2025 til 2030.

”Vismændenes prognose bør være musik i boligejernes ører. Vismændene forventer godt nok faldende priser i 2023 og 2024, men da en stor del af prisfaldet allerede har fundet sted, bør boligejerne ikke bekymre sig voldsomt meget,” skriver boligøkonom hos Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann i en kommentar, hvor hun tilføjer:

”Samtidigt lægger vismændene op til en kraftig stigning i priserne i 2025 til 2030, hvorfor boligejerne samlet set kommer ud af perioden med et stort plus, det vil sige med en solid fremgang i deres friværdi.”

Ser man på den forventede udvikling i konkrete tal, så vil et gennemsnitligt hus på 140 kvm., der i 2022 kostede 2.278.000 kr. være faldet til 2.096.000 kr. i 2023 for i 2030 at koste knap 2.943.000 kr. Hvis prognosen holder stik.

Prisfald er formentlig sket

I første omgang venter vismændene, at priserne vil falde samlet 8 pct. i 2023 set i forhold til året forinden. Det er nogenlunde på niveau med den vurdering, som vi tidligere har set fra bl.a. Nationalbanken. En stor del af det prisfald er dog allerede indtruffet, og derfor ventes ikke de store justeringer i markedet fremadrettet.

Det hører med til historien, at vismændene med dagens udmelding viser sig som nogle af mest optimistiske på boligmarkedets vegne. Grundlæggende har de fleste aktører dog tilsluttet sig den holdning, at prisfaldene er ved at være afsluttet, og at de afløses af stigende priser i løbet af 2024.

For ejendomsinvestorerne er det ikke uvæsentligt. Ganske vist følger prisudviklingen på det private og det professionelle boligmarked ikke en-til-en hinanden, men mekanismerne og ikke mindst de bagvedliggende faktorer er nogle af de samme.

Derfor kan det være et godt tidspunkt at være aktiv i markedet, fordi man som investor kan købe ind til gode priser og komme med på den optur, der meget vel kan vente i de kommende år.

> Find Koncentons aktuelle ejendomsprojekter her

Relaterede artikler

Her er opskriften på det stærke seniorfællesskab

Tag med på besøg i et seniorbofællesskab i Randers.

Fremtidsforskeren: Stort behov for nybyggeri i storbyer

Der vil være et fint og stort marked for nybyggeri af lejeboliger i de store byer i de kommende år, skriver
fremtidsforsker Jesper Bo Jensen i sin klumme.

Stort behov for nye boliger i storbyerne

Særligt København har brug for nybyggede boliger, hvis den ventede strøm af tilflyttere skal imødekommes i det næste årti, viser analyse. Men også andre storbyer oplever, at byggebalancen er tippet.

Ejendomme er pensionskæmpernes unoterede darling

Danske pensionsselskaber har ejendomsinvesteringer for mere end 300 mia. kr., hvilket gør det til den største aktivklasse blandt de unoterede investeringer.