Investeringskoncept sikrer flere attraktive seniorbofælleskaber

Seniorbofællesskaber har vist sig at være et godt værn mod ensomhed blandt ældre. Desværre er ventelisterne til de efterspurgte boliger lange. Koncenton har lanceret et investeringskoncept, der kan imødekomme en del af efterspørgslen.
 

Keld Clément er heldig.

Han er en af mange, der gerne vil bo i seniorbofællesskab, men også en af få, der har fået en plads i ét.

Når han står op om morgenen, kan han tage morgenkaffen med ud på altanen. Her ånder det som regel fred og ro. Fra sin egen private udsigtsplatform kan han spejde ud over havnen i Nyborg. Foran ham ligger fjorden, længere ude Storebælt og på den anden side af havnen kan han se over til den godt 150 år gamle Dyrehave Mølle, der troner over Nyborg.

Og han har haft god tid til at forestille sig.

For knap 10 år siden var han med til at tage de første skridt til opførelsen af seniorbofællesskabet Færgelejet. En del sværdslag senere stod det færdigt i 2018 og huser i dag 67 beboere, der nyder samhørigheden i fællesskabet. Byggeriet er opført af boligselskabet AB Holmegården med støtte fra Nyborg Kommune.

Trygge rammer

Her er foruden funklende nye, moderne lejligheder også et fælleshus til aktiviteter, petanquebane, værksted og to værelser - kaldet kahytter - som man kan leje til overnattende gæster. Læg dertil et væld af grupper, hvor man sammen kan dyrke de interesser og aktiviteter, som man nu engang foretrækker.

Her behøver ingen at være ensomme.

“Et seniorbofællesskab er for mig et sted, hvor der er trygge rammer, og hvor vi er her for hinanden - også når det er svært,” siger Keld Clément, der har rundet de 70 år.

Svært er det for mange ældre. Faktisk viser en undersøgelse foretaget af Realdania, at mere end 100.000 ældre føler sig ufrivilligt ensomme. Det er ikke godt for helbredet, fordi det kan medføre risiko for forhøjet blodtryk, søvnforstyrrelser og depression.

Tallet kan vokse sig endnu større i de kommende år, når antallet af seniorer vokser. I 2040 vil en fjerdedel af alle danskere være over 65 år.

Kæmpe efterspørgsel

Det interessante er, at seniorbofællesskaberne har vist sig at være et værn mod ensomhed. Ifølge Realdanias undersøgelse angiver 93 pct. af beboerne i landets omtrent 7.000 boliger i seniorbofællesskaber, at de oplever øget livskvalitet.

“Jeg tror, at hovedpointen er, at ældre generelt er meget angste for at blive alene og ensomme. Her er et bofællesskab som vores med til modvirke det, og det tiltrækker mange,” siger Keld Clément.

Problemet er, at der er alt for stor efterspørgsel efter seniorbofællesskaber sammenlignet med udbuddet. 34 ældre står ifølge Realdania i gennemsnit på venteliste til hvert af landets fællesskaber.

Færgelejet i Nyborg er ingen undtagelse. Her er ventelisten i omegnen af 300 personer, der godt kunne tænke sig at dele udsigt med Keld Clément og hans hustru Signe.

De interesserede kommer formentlig til at vente længe, for der har blot været en enkelt udflytning i Færgelejets levetid.

“Det viser, at det er vigtigt for mange at være en del af et fællesskab. Men det er nok alligevel kommet bag på mig, at der er så stor interesse,” siger Keld Clément.

Enorm interesse for boligprojekter

Hos ejendomsinvesteringsselskabet Koncenton har man kendt til interessen for seniorbofællesskaber længe.

Selskabet var i 2019 landets største ejendomsinvestor målt på transaktionsvolumen. Sammen med flere end 2.000 investorer råder Koncenton over godt 4.000 boligenheder i en samlet boligsum på mere end 8,4 mia. kr.

Projekterne er typisk centreret om de områder af landet, der ventes at vokse befolkningsmæssigt i de kommende år. Det gælder blandt andet seniorboligerne, hvor Koncenton aktuelt har projektet Koncenton Seniorbolig III A/S åbent.

Her er det planen, at der skal investeres i op til seks seniorbofællesskaber i udvalgte vækstbyer for en samlet projektsum på 545 mio. kr.

De første to seniorboligprojekter blev fuldtegnet på kort tid med 290 investorer, og det er med til at understrege det potentiale, som investorerne ser.

“Vi ved, at behovet for seniorboliger er meget stort i Danmark. Lysten til at være en del af et fællesskab viser sig tydeligt, og det skaber lange ventelister til de få seniorbofællesskaber, der er opført og i brug i dag. Det vil vi gerne være med til at gøre noget ved,” siger Peter K. Jørgensen, investeringsdirektør og partner i Koncenton.

Sikkerhed og afkast

Som investor kan man være med for 750.000 kr. og opefter og se frem til et gennemsnitligt årligt afkast på 8,58 pct., hvoraf halvdelen betales som udbytte.

Det er vel at mærke uden indregnede værdistigninger i boligerne.

Koncenton opererer med solide budgetter, og med stor udsigt til meget lav tomgang i seniorboligprojekterne får man som investor et godt afkast til en lav risiko.

Det kan være attraktivt for mange investorer i en tid, hvor der ellers hersker usikkerhed i verdensøkonomien og på aktiemarkederne.

“Vi har oplevet en enorm interesse for de første seniorbolig-projekter. Med flere og flere ældre over 65 år vil der være en langsigtet efterspørgsel, og det er med til at bekræfte konceptets berettigelse og gøre det meget interessant for investorerne,” siger Peter K. Jørgensen.

Noget kunne altså tyde på, at det i fremtiden ikke kun er Keld Clément, der er heldig.

 

Se video fra Færgelejet i Nyborg her

 

 

Relaterede artikler

Lav tomgang sikrer lukrativ fremtid for ejendomsinvesteringer

Tomgang for lejeboliger i investeringsejendomme falder. En økonomisk markedstomgang for boliger på kun 3,3 pct. vidner om en forsat stor efterspørgsel på boliglejemål. "Særlig lejernes søgen efter små enheder i de store byer, familieboliger i forstæderne og seniorboliger overstiger alle forventninger, " siger udlejningschef i Koncentons udlejningsafdeling, Go' Bolig, Søren Justesen.

Ny analyse: Hvad skal vi forvente af ejendomsmarkedet?

Ny analyse ser på forskellige scenarier for, hvad den stigende rente og inflation kan få af betydning for ejendomsmarkedet.

Har du inflationssikret din formue?

Risikospredning og investeringer polstret mod inflation kan være nøglen til at fastholde en stærk portefølje i en tid med stor usikkerhed og stigende inflation. Udlejningsejendomme er netop sikret mod udhuling af formuen.

Rapport: Boliginvesteringer bliver hottest i 2022

Ejendomsinvesteringer har bidt sig fast i investorerne som et attraktivt og solidt alternativ til aktier. Ny undersøgelse fra mæglerkæden EDC peger på, at der også næste år bliver travlt på ejendomsmarkedet.